Våra tjänster


Stockholm Trädvård specialiserar sig på vård och skötsel av träd. Det innefattar alla steg från plantering och etablering till vård, beskärning, borttagning, inventering och konsultation. Vi åtar oss större och mindre arbeten, för privatpersoner, föreningar, kommuner och företag.

Våra tjänster:

Flis som jordförbättring

Stubbfräsning

Sektionsfällning

Beskärning

Transporter