Sektionsfällning


Vi arbetar främst med trädfällning i bebyggelse där det ofta krävs att trädet monteras ned bit för bit, så kallad sektionsfällning. Detta görs för att inte skada närliggande hus, elledningar eller känslig och ömtålig vegetation i trädets närhet.

Våra arbetsmetoder gör det möjligt att sektionsfälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er!

Samir Al-Nehlaoui
+46 73 708 01 22
info@stockholmtradvard.se