Sektionsfällning

Sektionsfällning och fällning säkert och effektivt

Många problem kan lösas med beskärning men i vissa fall är fällning den bästa lösningen. I urbana miljöer finns det sällan plats för att fälla trädet från marken.

Våra klättrande arborister tar sig säkert upp i trädet och tar bort trädet stegvis, denna metod kallas för sektionsfällning. Är det riktigt trångt firar vi ner grenar och stamdelar till marken efter att de sågats loss.

Med denna metod skyddas närliggande byggnationer, elledningar eller känslig och ömtålig vegetation i trädets närhet.