Rutavdrag

Du kan nyttja i stort sett alla våra tjänster med rutavdraget.

Arbetsuppgifterna som inte omfattas av rutavdraget är bortforsling av trädet.

Med rut-avdraget kan du göra skatteavdrag upp till 50.000kr per person och år.

Läs mer på skatteverkets hemsida.