Naturvård

Naturvård för mer liv i grönområden och trädgårdar

Det blir alltmer populärt att tänka på hela ekosystemet när åtgärder görs i Trädgården, Bostadsrättsföreningen eller kommunen.

Vi har många lösningar som hjälper ekorrar, fladdermöss, fåglar och insekter att hitta hem och mat. På köpet får du som kund en mer levande trädgård eller naturområde.

Vi erbjuder specialutformade högstubbar, naturvårdshögar och fågelholkar – där vi använder de träd du redan har på tomten som material.

Låt trädfällningen bli mer än bara ett träd mindre – ta chansen att få ett unikt och modernt inslag på din grönyta.