Transporter

Hjälp med bortforsling

När det inte passar med högstubbar, ved eller naturhögar hjälper vi till att få bort ris, grenar och stamdelar. För bortforsling av träddelar efter beskärnings- och fällningsarbeten kan vi erbjuda kostnadseffektiva transporter.

Vid transport av större mängder avfall och/eller dimensioner samarbetar vi med ett åkeri. Stamdelar, ris och grenar hämtas av erfarna förare i miljöklassade lastbilar utrustade med rejäla kranar. Avfallet flisas efter det tippats och återvinns som bränsle i lokala värmeverk.

Mindre mängder granar och ris efter exempelvis beskärning kan vi själva köra till återvinningscentralen.