Trädvårdsplaner

Trädvårdsplaner och besiktning ger djupare insikt och överblick

Har du hand om ett större område med flera träd kan vi hjälpa er med att ta fram en trädvårdsplan. En trädvårdsplan ger överblick över trädbeståndet. Det blir också tydligt vilka åtgärder som behövs göras nu och planera för uppföljning och åtgärder flera år längre fram.

En vanlig trädvårdsplan innehåller ofta en karta över området, en tabell över träden och en detaljgenomgång i löpande text. Den är snyggt presenterad för att fungera på möten och vid upphandlingar.

Genom att följa trädens utveckling och referera tillbaka till trädvårdsplanen kan större kostnader undvikas och risker förebyggas.

Vid intresse kan vi skicka tidigare trädvårdsplaner som referensmaterial.

Besiktning

Vill du ha dokumentation om enskilda träds nuvarande tillstånd erbjuder vi besiktningar. En kunnig arborist inspekterar trädet och letar efter sjukdomstecken, strukturella försvagningar och eventuell åverkan.

Inom en vecka har du en rapport i mejlkorgen med rekommenderade åtgärder.