Beskärning

Klättrande arborister tar hand om träden med stor fackkunskap

Vi beskär träd fackmannamässigt och varsamt. Med ingrepp i rätt tid kan vi främja trädets hälsa och estetiska värde. Stockholm Trädvård vinnlägger sig om att ha ett perspektiv som matchar trädens långa liv.

Beskärning av träd i vår omgivning görs för stabilitet, ljusinsläpp, struktur och framkomlighet. Felaktig hantering leder ofta till att träd måste fällas i förtid och ersättas till höga kostnader.

Med rätt beskärning kan vi få träden att vara vackra, säkra och leva länge.
Vi arbetar enligt Svensk beskärningsstandard som är framtagen av spetskompetens i branschen.