Att fälla träd på sin egen tomt kan vara en komplex process som kräver både kunskap och omsorg. Vi på Stockholm Trädvård är här för att ge dig vägledning och expertis för att säkerställa en smidig och trygg process.

Att fälla träd på egen tomt

Vi förstår att det finns olika skäl till att du kanske överväger att fälla träd på din egen tomt. Det kan vara för att skapa mer utrymme, ta bort risken för vältande träd, minska riskerna för fallande grenar eller för att förbättra ljusinsläppet på din fastighet. Oavsett dina behov är det viktigt att följa rätt tillvägagångssätt för att säkerställa säkerheten.

Sektionsfällning

Sektionsfällning är en metod som vi ofta rekommenderar för de som vill avlägsna träd på sin tomt. Det innebär att trädet avlägsnas i små sektioner för att minimera risken för skador på omgivande strukturer. Denna teknik kräver precision och expertis, och våra certifierade arborister har den nödvändiga erfarenheten för att utföra sektionsfällning på ett säkert och effektivt sätt.

Markfällning

I vissa fall kan markfällning vara det mest lämpliga alternativet. Detta innebär att trädet fälls i sin helhet och tar hänsyn till omgivningen för att undvika skador. Vår erfarna personal på Stockholm Trädvård kan bedöma ditt träd och fastställa den bästa metoden för att uppfylla dina behov och säkerhetskrav.

Regler och lagar

Vi förstår vikten av att följa regler och lagar när det gäller trädfällning på din tomt. Det är inte bara för att säkerställa säkerhet utan också för att undvika eventuella juridiska konsekvenser. Vårt team är väl förtrogen med de lokala bestämmelserna och kan vägleda dig genom processen för att säkerställa överensstämmelse och smidighet.

Nästa steg för dig

Efter att ha övervägt fällning av träd på din egen tomt är nästa steg att konsultera våra experter på Stockholm Trädvård. Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer där vi kan besöka din plats, bedöma dina behov och ge dig en tydlig plan för att genomföra trädvårdsåtgärderna på ett säkert och effektivt sätt.

Slutligen, oavsett om du är en villaägare, fastighetsförvaltare eller företagskund, strävar vi efter att möta dina trädvårdsbehov med säkerhet, expertis och hög kvalitet. Kontakta oss på Stockholm Trädvård för att påbörja din trädvårdsresa med förtroende och trygghet.