Efter beskärning eller fällning uppkommer alltid frågan vad som ska ske med trädavfallet. Bortforsling av materialet är då alltid ett alternativ.

1. Skapar en estetisk miljö:
Bortforsling efter avverkning och trädfällning skapar en estetisk miljö i trädgården.

2. Återvinning och hållbarhet:
Vi på Stockholm Trädvård förstår vikten av hållbarhet. Genom att effektivt transportera bort trädavfall bidrar vi till Stockholms uppvärmning. Detta passar väl in i nuvarande naturtrender och hållbarhetskoncept. Våra bortforslingar går till värmeverket i högdalen.

3. Skapar en välorganiserad miljö:
Ett organiserat utomhusutrymme skapar inte bara en positiv upplevelse för boende utan minimerar också risken för olyckor.

4. Låta grenar ligga kvar:
Ett alternativ till bortforsling kan vara att låta grenar oh stockbitar ligga kvar på en skuggig plats för att skapa naturdepåer åt fåglar, insekter och andra smådjur.

Städning av arbetsplatsen: En viktig etapp

Effektiv Städning: Efter varje trädfällning och avverkning är städning av arbetsplatsen en oumbärlig etapp. Vi ser till att alla avfallsmaterial och överblivna grenar rensas bort noggrant.

Placerande av grenar och stock: Vid våra arbetsplatser gör vi en bedömning av bästa platsen att placera grenar och stockbitar. Dessa hämtas sen av en lastbil.

Kapande av ved: Ett kreativt nyttjande av material

Skapa nytta ur avfall: En annan viktig aspekt av vår trädvårdstjänst är kapandet av ved. I stället för att betrakta trädet som enbart avfall, ser vi möjligheten att skapa nytta genom att producera ved. Detta är ett sätt att minska resursslöseri och ge våra kunder möjligheten att använda det naturliga materialet på ett funktionellt sätt.

Skapa en harmonisk utomhusmiljö: Genom att erbjuda kapning av ved som en del av våra tjänster strävar vi efter att skapa en harmonisk och hållbar utomhusmiljö för våra kunder. Ved kan användas för uppvärmning eller som dekorativa element, och vi ser till att det återanvänds på ett meningsfullt sätt.

Nästa Steg:

Kontakta oss på Stockholm Trädvård för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig att skapa en säker, ren och vacker omgivning. Oavsett om du är privatperson, fastighetsförvaltare eller företagare, är vi här för att erbjuda våra professionella trädvårdstjänster och dela med oss av vår expertis.