Ett träd som ofta fångar människors uppmärksamhet med sin skönhet och storslagenhet är eken. Det som gör eken särskilt fascinerande är dess otroliga långlivade egenskaper. Som ett kraftfullt lövträd kan eken överleva i tusen, vilket naturligtvis väcker frågor om vad som gäller när det kommer till att fälla dessa majestätiska träd.

Det finns en vanlig missuppfattning att ekar är fridlysta, men detta är inte helt korrekt. Tidigare var ekar undantagna från fällning eftersom de tillhörde Kronan, och vissa träd har idag utsetts som naturminnen. Andra ekar kan vara skyddade genom att de växer i naturreservat, på grund av sin storlek, ålder eller sina håligheter, eller så skyddas de av kulturminneslagen eller strandskydd. Med andra ord är ekar inte automatiskt fridlysta, men det är heller inte fritt fram att fälla dem hur som helst.

Om tanken på att fälla en ek på din tomt har korsat ditt sinne, är det av yttersta vikt att du noggrant undersöker vad som gäller. Å andra sidan kan du också behöva tillstånd för att fälla ekar på din egen tomt. Regelverket kring trädfällning varierar beroende på plats och omständigheter, så en grundlig kontroll är nyckeln till att undvika onödiga problem.

Sammanfattningsvis är träden en oumbärlig del av våra trädgårdar, och eken är ett exemplariskt exempel på naturens skönhet och styrka. För att balansera trädvård med bevarandet av dessa fantastiska växter är kunskap och respekt för gällande regler avgörande. Kontrollera alltid lokala bestämmelser och säkerställ tillstånd innan du ger dig på att fälla något träd, och låt din trädgård bli en levande hyllning till trädens mångfald och skönhet.