Vid första anblicken kan begreppet ”hamling av träd” verka främmande, men det är en vanlig och viktig del av trädvården. Hamling är en mycket gammal trädvårdsåtgärd
som ursprungligen utfördes för att skapa vinterfoder till boskapsdjuren. Grenarna kunde även användas som byggnadsmaterial till exempelvis staket.
Metoden, som sammanfattat går ut på att avlägsna alla vattenskott (epikorma skott) från ett träd, kan faktiskt gynna trädet. Vi, på Stockholm Trädvård, vill förklara vikten av hamling och hur det kan gynna såväl privatpersoner som företagskunder i Stockholm och närliggande områden.

Lämpliga arter för hamling: Pilar, lindar och askar

När det kommer till att välja lämpliga träd för hamling är det viktigt att fokusera på arter som svarar positivt på denna metod. Pilar, lindar och askar är några exempel på träd som inte bara tolererar hamling utan även kan dra nytta av det. Dessa trädarter är vanligt förekommande i Stockholm och skapar en vacker och välmående grönska med regelbunden hamling.

I och med att de hamlade träden inte får några stora kronor, minimeras risken för att de välter omkull under starka vindar, eller att stora grenar fläks ur stammarna på grund av för stor vikt. På så sätt blir ofta hamlade träd äldre än om de inte hade hamlats.

Egentligen kan alla lövträdsarter hamlas, men många arter kan reagera negativt på beskärningen med döda grenar och stumpar som resultat. Vi hamling av känsligare arter bör mer lövmassa behållas för att inte stressa trädet för mycket.

Nyhamling, knuthamling eller restaureringshamling?

Ett aldrig tidigare hamlat träd kan nyhamlas. Med detta menas att om trädet anses vara ett lämpligt hamlingsträd, planeras nya hamlingspunkter som sedan regelbundet ska hamlas. Grenar i lämplig diameter och med lämpliga avstånd från stammen kapas då för att efter ett par år knuthamlas från dessa ”knutar”.

Knuthamlingen är den regelbundna trädvårdsåtgärden där vattenskotten (gärna ca vart tredje år) tas bort från knutarna. Regelbundenheten i denna åtgärd är viktig, eftersom vattenskotten inte ska få växa sig för stora och tunga. Då kan de fläka ur stammen och skapa stora skador på trädet eller omgivningen.

Restaureringshamling är en åtgärd som behövs om man frångått regelbundenheten i knuthamlingen. Vattenskotten har hunnit växa sig för stora, och man behöver ta nya beslut om hur trädet ska hamlas. Nya knuthamlingspunkter skall utses beroende på rötskador, grendiametrar och andra parametrar.

Vårt uppdrag – Säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet

Vi på Stockholm Trädvård är stolta över att erbjuda inte bara hamling av träd utan en helhetstjänst som omfattar beskärning, avancerad trädfällning, stubbfräsning, trädvårdsplaner och plantering. Vårt team av certifierade arborister arbetar med fokus på säkerhet och kvalitet, samtidigt som vi strävar efter att möta våra kunders behov och utmaningar.

Vad kan du göra nu?

Om du känner att dina träd behöver professionell vård, såsom hamling, och du vill säkerställa deras långsiktiga hälsa, tveka inte att kontakta oss på Stockholm Trädvård. Vi är redo att svara på dina frågor, diskutera dina specifika behov och skapa en skräddarsydd trädvårdslösning för dig. Upptäck fördelarna med hamling och andra trädvårdstjänster för att bevara skönheten och säkerheten i ditt trädbestånd.

Vi ser fram emot att vara din pålitliga partner för trädvård och trädfällning i Stockholm och närliggande områden.