Avenbokhäckar är ett populärt val för att skapa gröna skärmar runt trädgårdar och egendomar. Deras täta lövverk gör dem till ett utmärkt val för att skapa avskildhet och förbättra trädgårdens estetik. Men när det kommer till att beskära avenbok är det viktigt att förstå att det kräver noggrannhet och kunskap för att bevara dess hälsa.

Experttips:

  1. Säsongsbunden beskärning: Undvik att utföra beskärningen under knoppsprickningen. Beskärningen är att föredra under höst och vintern för att minimera påverkan på avenbokshäckens tillväxtcykel.
  2. Balansera beskärningen: Undvik att ta bort för mycket lövverk på en gång för att undvika stress för avenboken.

Att klippa avenbok handlar inte bara om att forma häcken utan också att främja dess övergripande vitalitet. Våra arborister på Stockholm Trädvård har djupgående kunskap om växternas behov och kan hjälpa dig att skapa och underhålla en vacker avenbokhäck på din egendom.

Underhållsbeskärning: Bevara trädens hälsa och skönhet

För att säkerställa att dina träd förblir friska och säkra är regelbunden underhållsbeskärning viktigt. Detta ingrepp handlar om att ta bort döda eller sjuka grenar samt forma träden för att förbättra deras struktur och estetik.

Varför är underhållsbeskärning viktigt?

  1. Säkerhet: Eliminerar risk för nedfallande grenar som kan orsaka skador på egendom eller människor.
  2. Hälsa: Främjar trädets hälsa genom att ta bort grenar med dålig struktur som kan orsaka problem för trädet.
  3. Skönhet: Formar trädet för att förbättra dess naturliga form och skönhet.

Vi på Stockholm Trädvård förstår att varje träd är en investering, och genom att investera i regelbunden underhållsbeskärning kan du bevara dess skönhet och förlänga dess livslängd.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Stockholm Trädvård är stolta över att erbjuda omfattande trädvårdstjänster som sträcker sig från beskärning och avancerad trädfällning till trädvårdsplaner. Oavsett om du är en villaägare, fastighetsförvaltare eller företagskund, har vi lösningar som passar dina behov.