När det kommer till att fälla träd, särskilt inom områden som omfattas av strandskydd, är det viktigt att förstå de specifika regler som gäller. Strandskyddet är avgörande för att bevara naturens mångfald och vitalitet längs våra vattenområden. Vi som trädvårdsexperter inser vikten av att följa dessa regler och arbeta i harmoni med miljön.

Får man alltid fälla träd på sin egen tomt?

Generellt sett har du som ägare av en tomt rätt att beskära och fälla träd på din tomt som du önskar, men det är viktigt att vara medveten om regler och bestämmelser som kan påverka möjligheten att fälla träd. Många trädvårdsföretag, inklusive vi på Stockholm Trädvård, stöter på frågor angående trädfällning och strandskydd.

Regler varierar mellan kommuner

Ett viktigt steg innan du överväger att fälla ett träd på din tomt är att undersöka de regler och lagar som gäller i din specifika kommun. Reglerna kring strandskydd och trädfällning kan variera avsevärt mellan olika områden. Vissa kommuner kan kräva dispens för att fälla ett träd inom strandskyddsområdet, medan andra kan ha mer flexibla regler. Det är avgörande att vara informerad om dessa bestämmelser för att undvika eventuella konsekvenser och böter.

Vår expertis för ditt beslut

Vi på Stockholm Trädvård förstår att varje träd och varje tomt är unik. Vi är här för att erbjuda vår expertis och vägledning för att säkerställa att trädfällningen utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande regler. Våra certifierade arborister kan hjälpa dig genom hela processen, från att ansöka om eventuell dispens till att genomföra själva trädfällningen.

Vitalitet och ansvar

Att vara medveten om och respektera strandskyddet är ett sätt att bidra till naturens vitalitet och bevara dess skönhet. Genom att samarbeta med professionella trädvårdsexperter kan du säkerställa att trädfällningen sker på ett sätt som är skonsamt mot miljön och bevarar den biologiska mångfalden.

Sammanfattning och nästa steg

I sammanfattning är det viktigt att du noggrant undersöker din kommuns regler och lagar gällande strandskydd innan du överväger att fälla träd på din tomt. Vår erfarna personal på Stockholm Trädvård finns här för att erbjuda expertis och vägledning för att underlätta processen. Kontakta oss för att diskutera dina behov och få rådgivning för ditt trädvårdsprojekt. Vi är dedikerade till att leverera säkerhet, kvalitet och ett trevligt kundbemötande i varje tjänst vi erbjuder.