En mycket vanligt förekommande fråga gällande trädvård och trädfällning är vad det kostar. När det kommer till trädfällning är det naturligt att vara medveten om kostnaderna. Priset på trädfällning varierar beroende på olika faktorer, inklusive trädets storlek, tillgänglighet och graden av komplexitet i arbetet.

Faktorer som påverkar trädfällningens pris:

Trädets storlek och komplexitet: Större och mer komplexa träd kräver mer tid och resurser, vilket kan påverka kostnaden för trädfällningen. I många fall kan trädet fällas från marken, men det kan också krävas en klättrande sektionsfällning där träddelar riggas ner för att undvika skador på egendom.

Tillgänglighet och platsförhållanden: Svåråtkomliga platser kan öka arbetskostnaderna. Vi tar hänsyn till platsens utmaningar och ser till att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Avfallshantering: Bortforsling av trädet påverkar också priset. Ska allt trädmaterial forslas bort, eller ska stambitar kapas upp till ved och lämnas på tomten?

Vad du bör göra härnäst:

För att få en korrekt bedömning av trädfällningens pris, råds ni att kontakta Stockholm Trädvård via mail (offert@stockholmtradvard.se) eller via telefon
(073-7080122, 08-878747) för en kostnadsfri offert.

Oavsett om du är privatperson, fastighetsförvaltare eller företagsrepresentant, är vi här för att erbjuda pålitliga och professionella trädvårdstjänster i Stockholm och närliggande områden. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få skräddarsydda lösningar för dina träd. Vi ser fram emot att vara din partner för en hälsosam och säker trädgårdsmiljö.