Ett livfullt träd på din tomt är som en grön juvel, men när det är dags för trädfällning eller beskärning, uppstår en annan fråga: vad görs med trädavfallet efteråt? Här introducerar vi er till en hållbar och användbar lösning – träflis. Hos oss på Stockholm Trädvård ser vi på träflis som mer än bara avfall; det är en resurs som kan användas på olika sätt för att gynna både dig och miljön.

Användningsområden för Träflis:

1. Marktäckning och jordförbättring:
Träflis är en utmärkt marktäckningslösning för din trädgård. Genom att sprida ut träfliset runt trädets bas skapar du en skyddande barriär som hjälper till att behålla fukt och minimera ogräs. Dessutom bryts träfliset gradvis ner och förbättrar markstrukturen, vilket gynnar trädets rötter på lång sikt.

2. Kompostering och näringscirkulation:
Vi på Stockholm Trädvård uppmuntrar till en cirkulär ekonomi inom trädvården. Genom att använda träflis i komposten skapas en näringsrik blandning som kan återföras till trädgården. På detta sätt blir träfliset en del av en hållbar kretsloppshantering.

3. Energiproduktion:
För den som är miljömedveten och söker alternativa energikällor är träflis ett intressant val. Det kan användas som bränsle för energiproduktion, vilket är ett grönt alternativ som minskar behovet av icke förnybara resurser.

Stubbfräsning: Hållbarheten i trädvården

Stubbfräsning:
Vid trädfällning är stubbfräsning en viktig del av processen. I stället för att lämna kvar en stump i marken som kan vara både estetiskt störande och hinder för framtida planteringar, tar stubbfräsning bort stubben och skapar utrymme för ny tillväxt. Det är ett exempel på hur vi kombinerar avancerad trädfällning med hållbara metoder.

Avslutande reflektion och nästa steg:

Hos Stockholm Trädvård strävar vi efter att inte bara erbjuda experttjänster inom trädvård utan också att vara medvetna om vår påverkan på miljön. Genom att omfamna användningen av träflis tar vi ett steg mot en mer hållbar framtid för trädvård.

Vi uppmanar dig att utforska möjligheterna med träflis och fundera över hur du kan integrera denna mångsidiga resurs i din trädvård. Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov eller för att boka våra professionella tjänster. Tillsammans kan vi skapa gröna utomhusmiljöer som gynnar både samhället och naturen.