När ett träd faller, vare sig det är på grund av kraftig vind, ålder eller sjukdom, uppstår ofta frågor om ansvar. För oss på Stockholm Trädvård är det en prioritet att erbjuda klarhet och expertis när det gäller omkullblåsta träd. Vi förstår att detta inte bara är en fråga om säkerhet, utan också om att skapa en trygg miljö för både privatpersoner och företag.

För att ge er en insikt i ansvarsfrågan kring omkullblåsta träd, låt oss utforska några viktiga aspekter att överväga:

  1. Privatpersoner och villaägare: För den enskilda villaägaren är ansvaret oftast deras eget när det gäller träd som står inom tomtgränsen. Det är viktigt att regelbundet inspektera trädens hälsa och ta itu med eventuella farliga situationer. Vid omkullblåsta träd på offentliga platser är det vanligtvis kommunens ansvar att hantera situationen.
  2. Fastighetsförvaltare: Fastighetsförvaltare har ansvaret för att säkerställa säkerheten och underhållet på de områden de förvaltar. Det innebär att de bör genomföra regelbundna trädinspektioner och ta snabba åtgärder om ett träd har fallit. Samarbete med professionella trädvårdstjänster är avgörande för att förebygga och hantera sådana situationer.
  3. Företag och kommuner: Företag och kommuner har ofta komplexa behov när det gäller trädfällning och trädvård. Här är det viktigt att involvera certifierade arborister för att säkerställa korrekt bedömning och säkerhet. Ansvar för omkullblåsta träd på företags- eller kommunal mark kan variera beroende på avtal och lokala regler.

För att sammanfatta är ansvarsfrågan för omkullblåsta träd inte entydig och kan variera beroende på plats och ägande. För att säkerställa att du agerar korrekt och säkert rekommenderar vi att ni alltid kontaktar erfarna arborister och trädvårdsexperter.

Vid behov, tveka inte att kontakta Stockholm Trädvård för att få professionell rådgivning och trädvårdstjänster. Vi är här för att skapa en grönare och säkrare omgivning för er alla.