Beskärning


Vår grundläggande inställning är att beskära träd varsamt. Hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. Efter en fackmässig beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga sköna form intakt.

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att beskära, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

Felaktig hantering leder ofta till att träd måste fällas i förtid och ersättas till höga kostnader. Det finns många olika sätt att beskära träd.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er!

Samir Al-Nehlaoui
+46 73 708 01 22
info@stockholmtradvard.se