Som arborister på Stockholm Trädvård strävar vi efter att inte bara erbjuda professionella trädfällnings- och trädvårdstjänster utan också att dela med oss av vår kunskap till er, våra kunder. Ett vanligt ämne som ofta diskuteras är beskärning av äppelträd, och vi är här för att ge er insikter om när och hur detta bör göras.

Tid på året för att beskära äppelträd

Beskärning av äppelträd under knoppsprickningen på våren är den enda tiden på året då beskärning inte är att föredra, trädet använder då mycket energi för att skapa bladmassa. Generellt sett är det att föredra beskärning under sena vintern eller tidiga våren när trädet är i vilande tillstånd. Detta främjar läkning av sår och minskar risken för sjukdomar. Vårt mål är alltid att skapa en balans mellan att forma trädet och bibehålla dess naturliga struktur.

Hur mycket ska beskäras?

En vanlig fråga som vi möter är hur mycket man kan beskära ett äppelträd. Svaret varierar beroende på trädet och dess tillstånd, men vårt övergripande mål är att främja en öppen struktur som möjliggör ljusgenomträngning och god frukt. Det är bäst att beskära lite och ofta istället för att beskära sällan men hårt. Detta inte bara stärker trädet utan hjälper också till att förhindra sjukdomar och öka fruktproduktionen. Här kommer en före och efter bild som kan visa hur en äppelträdsbeskärning går till.

Vi förstår att varje träd och varje trädgård är unika. Därför erbjuder vi skräddarsydda trädvårdslösningar som passar just dina behov och önskemål. Se vår artikel ”Kan man beskära äppeltråd för hårt” för mer djupgående information gällande hur mycket som ska beskäras. https://stockholmtradvard.se/beskara-appeltrad-hart/

Sammanfattning

Att beskära äppelträd kräver expertis och omsorg. Som certifierade arborister på Stockholm Trädvård förstår vi vikten av att anpassa vår vård till varje enskilt träd. Genom att följa våra råd om tidpunkter och mängd för beskärning kan du hjälpa ditt äppelträd att trivas och blomstra.

Har du ytterligare frågor eller behöver hjälp med beskärning av ditt äppelträd? Tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att erbjuda vår expertis och göra din trädvårdsupplevelse så smidig och givande som möjligt.