Välkommen till vårt universum av trädvård och trädfällning, där vi som erfarna arborister på Stockholm Trädvård strävar efter att inte bara möta dina behov utan även bidra med vår erfarenhet och expertis. Vi förstår vikten av att skapa en grön och säker omgivning, och vi är här för att dela med oss av våra insikter för att vägleda dig genom processen.

Säkerhetsaspekten: Jordabalken och träd vid tomtgräns

I vår strävan att erbjuda omfattande trädvårdstjänster stöter vi ofta på frågor som rör jordabalken och träd vid tomtgräns. Att förstå och följa jordabalkens bestämmelser är avgörande för att säkerställa att träden på din fastighet inte bara bidrar till dess skönhet utan också är i överensstämmelse med lagstiftningen. Våra certifierade arborister har expertkunskap om dessa regler och kan guida dig genom eventuella juridiska aspekter som rör träden vid tomtgränsen.

Lagen och grannens träd: Jordabalkens bestämmelser

Jordabalken är den lag som reglerar förhållandet mellan grannar när det gäller träd och dess grenar som sträcker sig över fastighetsgränserna. Enligt jordabalken kapitel 3 har varje fastighetsägare vissa rättigheter och skyldigheter.

Enligt 3 kap 2§ i jordabalken har fastighetsägaren rätt att ta bort roten eller grenen om den orsakar besvär för den egna fastigheten. Det är dock viktigt att notera att om borttagandet av grenar kan skada trädet och därmed ägaren, bör denne få möjlighet att själv åtgärda problemet innan grannen vidtar åtgärder.

För att undvika eventuella tvister och problem rekommenderar vi att du först kommunicerar med grannen och diskuterar situationen. Hänsyn och dialog kan ofta leda till en smidigare lösning.

Allmän hänsyn och konsekvenser: 3 kap 1§ jordabalken

Utöver de specifika bestämmelserna om träd och grenar betonar jordabalken vikten av allmän hänsyn mellan grannar. Enligt 3 kap 1§ jordabalken ska varje fastighetsägare ta hänsyn till omgivningen när de nyttjar sin fastighet. Om en granne inte visar tillräcklig hänsyn och detta leder till besvär eller skador, kan denne riskera att behöva betala skadestånd.

Plantering för framtiden: Vårt åtagande för hållbarhet

För oss handlar trädvård inte bara om det nuvarande tillståndet av dina träd, utan också om att investera i deras framtid. Vi strävar efter att implementera trädvårdsplaner som inte bara möter dina kortsiktiga behov utan också främjar hållbarhet och långsiktig vitalitet. Genom att plantera rätt träd på rätt plats kan vi skapa en miljö där träd inte bara överlever utan där de även undviker att skapa olägenheter för grannen. Kan vi vara med och bevara grannfriden, gör vi på Stockholm Trädvård gärna det.

Målgruppsanpassad service: Från villaägare till företag och kommuner

Vi på Stockholm Trädvård är medvetna om att våra tjänster når ut till en bred målgrupp. För villaägare som behöver professionell hjälp med sina träd erbjuder vi genomberarbetade trädvårdslösningar. För fastighetsförvaltare som ansvarar för underhåll och säkerhet sträcker vi oss bortom enkla rutinmässiga beskärningar och möter de större utmaningarna. Våra specialtjänster inom trädfällning och trädvård tillfredsställer även behoven hos företag och kommuner som kräver expertis och kvalitet.

Vad nästa steg är för dig: Upplev Skillnaden med Stockholm Trädvård

Vi uppmanar dig att kontakta oss för en personlig diskussion om dina trädvårdsbehov. Oavsett om det handlar om att förlänga livet på dina älskade träd, genomföra avancerade trädfällningar eller skapa en trädvårdsplan för framtiden, är vi här för att ge dig den professionella och pålitliga servicen du förtjänar. Efter att ha läst dessa insiktsfulla rader hoppas vi att du känner dig inspirerad att göra det bästa valet för dina träd och din fastighet.

Söker du efter mer information gällande lagar och regler kring strandskydd se vår artikel ”Strandskydd och trädfällning” https://stockholmtradvard.se/strandskydd-tradfallning/

Välkommen till Stockholm Trädvård – där träden trivs och grannfriden varar över tid.