Effektiv bortforsling av trädgårdsavfall

Inom trädvårdsområdet är förståelsen för effektiv hantering av trädgårdsavfall viktig för att upprätthålla en hälsosam och vacker utomhusmiljö. På Stockholm Trädvård är vi medvetna om den betydelse detta har för både privatpersoner och företagskunder. Vår expertis...

Bortforsling

Efter beskärning eller fällning uppkommer alltid frågan vad som ska ske med trädavfallet. Bortforsling av materialet är då alltid ett alternativ. 1. Skapar en estetisk miljö:Bortforsling efter avverkning och trädfällning skapar en estetisk miljö i trädgården. 2....