Vem har ansvar för omkullblåsta träd?

När ett träd faller, vare sig det är på grund av kraftig vind, ålder eller sjukdom, uppstår ofta frågor om ansvar. För oss på Stockholm Trädvård är det en prioritet att erbjuda klarhet och expertis när det gäller omkullblåsta träd. Vi förstår att detta inte bara är en...

Ek, ett fridlyst träd?

Ett träd som ofta fångar människors uppmärksamhet med sin skönhet och storslagenhet är eken. Det som gör eken särskilt fascinerande är dess otroliga långlivade egenskaper. Som ett kraftfullt lövträd kan eken överleva i tusen, vilket naturligtvis väcker frågor om vad...

Ek: ett träd med stor betydelse

I denna artikel vill vi rikta uppmärksamheten mot en våra mest intressanta och imponerande trädarter: skogseken. Som skickliga arborister i Stockholm strävar vi efter att dela med oss av vår breda expertis och väcka ditt intresse för trädens mångfald och dess skötsel....